Band Keratopati

Band Keratopati EDTA Tedavisi

Bant Keratopati nedir?   

Band Keratopati, Gözün ön saydam tabakası olan Korneanın epitel tabakası altında kalsiyum tuzlarının çökmesine denir. Sıklıkla korneanın hava ile en çok temas ettiği alanda Band şeklinde görülür. Gözyaşının buharlaşması ile içeriğindeki kalsiyum ve fosfatın kapak aralığında konsantrasyonunu arttıp bu alanda çöktüğüne inanılır.

Band Keratopati neden herkezde görülmüyor?

Kronik inflamasyon gibi koşullarla yüzey pH sının yükselmesinin kalsiyum çözünürlüğünü değiştirebildiği ve birikime yol açtığına inanıyoruz. Bu teori, kalsiyum bantlarının limbusa kadar gitmediği gerçeği ile desteklenmektedir, çünkü buradaki limbal kan dolaşımı, pH üzerinde tamponlayıcı bir etkiye sahiptir.

Muayenede, bowman tabakası seviyesinde ve hatta anterior stromada bile beyaz plak tabakası görülebilir.  Bazen bu plak içerisinde kornea epiteline çıkan sinir liflerini çevreleyen küçük yuvarlak delikler görebilir.

Hafif ise, bant keratopatisi hasta tarafından fark edilmeyebilir. Bununla birlikte, görsel eksende birikim arttıkça görme, keskinliği etkilenir. Ayrıca, epitel hücreleri kalsiyum plaklarına iyi tutunamaz ve bu nedenle hastalar tekrarlayan korneal epitel erozyonu rahatsızlığı yaşayabilirler. Görme kaybı ve rahatlsızlık, ameliyat tercihinin iki nedenidir.

Band Keratopati Tedavisi:  EDTA ve debridman

Küçük müdahale odasında kalsiyum korneadan temizlenebilir (bu videoda olduğu gibi). Göz anestezisini takiben Kornea % 2 EDTA çözeltisi ile yıkanır. Bu çözelti üçgen sponçile veya korneal immersiyon işaretleyicisi kullanılarak uygulanabilir. Yüzey epiteli ve altta yatan kalsiyum, künt bir spatula kullanılarak veya kavisli bir bıçak kullanılarak dikkatli bir şekilde kazınır. Küçük tortular kolayca çıkarılır, ancak daha büyük plaklar daha fazla şelasyon / kazıma gerektirecek kadar sıkı yapışmış olabilir. Amaç görme aksını  temizlemektir.

Önemli düzensizlikler varsa, altta yatan korneayı düzeltmek için bir excimer lazer kullanılabilir. Bununla birlikte, kesinlikle kalsiyumun çıkarılması için tek başına lazeri kullanmak tercih edilmez … lazer stromayı kalsiyum birikimlerinden daha fazla etkileyerek önemli derecede düzensiz astigmata nden olur.

 

Bant Keratopati ye neden olabilen Potansiyel Göz Problemleri

 • Kronik üveit
 • JRA
 • Fitizis
 • Terminal safha glokom
 • Topikal steroid (fosfat içeren)
 • Civa esaslı koruyucu maddeler içeren pilokarpin
 • Silikon yağı
 • Göziçi tPA

Hastada açıklayıcı göz bulgusu bulunmuyorsa, labaratuarda serum kalsiyum, fosfat, paratiroid ve sarkoidoz tetkikleri (ACE, lizozim) çalışılmalıdır.

Yüksek kalsiyum ile ilişkili sistemik hastalıklar

 • Paget hastalığı
 • Hiperparatiroidizm
 • Aşırı D vitamini
 • Böbrek yetmezliği
 • Sarkoidoz
 • Fosfat yüksekliği