ReLEx® SMILE Nedir?

ReLEx® SMILE Nedir?

ReLEx SMILE lazer tedavisi ( Refraktif Lentikül Ekstraksiyonu )

Lazer cihazı kullanarak (bıçak olmaksızın) gözlük ihtiyacını kaldırmaya yönelik kırma kusuru tedavi yöntemidir.

RELEx® SMILE ile düzeltilebilen kırma kusurları arasında Miyopi ve Astigmatizma bulunur. ReLEx® SMILE’ yönteminde LASIK prosedürlerinde sıklıkla uygulanan kornea flepi yaratma ihtiyacı yoktur.

Flep oluşturma işlemi olmadığından , iyileşme süreci klasik LASIK’den çok daha hızlı hale gelir. Operasyon işlemi yalnızca birkaç dakika sürer ve işlem tamamlandıktan sonra görme % 80’e ulaşır ve birkaç gün içinde% 100’e ulaşır. Lasik tedavi aksine SMILE bıçaksız ve Flepsiz bir yöntemdir.

ReLEx SMILE,  refraktif cerrahi alanında prosedürün tamamında yalnızca femtosaniye lazerin kullanıldığı  ReLEx SMILE, 3.nesil Lazer Göz tedavisi yöntemidir.

FemtoLASIK ‘ten farklı olarak, ReLEx® SMILE hastaları prosedür süresince bir cihazdan diğerine taşıması gerekmez, çünkü sadece bir tür Femtosaniye Lazer olan cihazla çok daha pratik ve daha hızlı bir işlem gerçekleştirilir.

RELEx® SMILE, diğer refraktif cerrahilerde olduğu gibi, yaşam kalitesini iyileştirmek için gözlük ve kontakt lenslere olan bağımlılığı azaltmayı hedeflemektedir .

VISUMAX FEMTOSANİYE SİSTEMİ

Visumax lazer

Refrakti cerrahinin yeniden tanımlanmasına açıklık getirmiştir.

VisuMax ile ZEISS, dünyanın en güçlü refraktif cerrahi şekillendiricisidir. Bu çığır açan lazer sistemi, yüksek performanslı femtosaniye lazer teknolojisini kullanmaktadır. Sistem üstün kesme hassasiyeti, aktarım hızı ve hassas işleme tekniği ile karakterizedir.

VisuMax, bu nedenle, korneal cerrahinin terapötik ve refraktif uygulamaları için kullanılabilecek, son teknoloji ürünü ideal bir platformdur:


  • Flap:  FemtoLASIK ve PRESBYOND Kombine Lazer tedavilerinde bıçaksız flap açılması
  • Keratoplasti:  kornea nakli prosedürleri için geniş yelpazede kullanım imkanı
  • ICR – keratokonus ring segmentleri için tünel kesisi:  özel yapılmış intrakorneal tünel parçaları için
  • ReLEx® SMILE:  Görme kusurunun lazer ile  minimal invaziv düzeltilmesinde önemli bir adımdır.

Laser ile görme kusurlarının düzeltilmesinde VisuMax, RELEx® SMILE ile minimal invaziv kelimesinin yeniden tanımlanmasına neden olan bir paradigma değişikliği yaratmıştır. Tanımlanan benzersiz yenilikçi yöntem yeni hasta gruplarına kullanılabilecek yeni imkanlar sunar.

VisuMax, kornea cerrahisinin geleceğine bir adım daha atmaktadır ve ilerleme 20 yıldan fazla süregelen gelişmelerin son halkasıdır.

ReLEx® SMILE Prosedürü?

ReLEx® SMILE, tek basamaklı uygulanan lazer yöntemidir, bir göz için tedavi yalnızca yaklaşık 10 dakika sürer. Lazer işleminin kendisi ise sadece 30 saniye sürer. ReLEx® SMILE’in işlemi çok nazikçe uygulanır, vakum  çok düşük olduğundan diğer LASIK prosedüründe olduğu gibi hastada görmede geçici bir kararma oluşmaz.

relex-smile2

İLK AŞAMA

Tek bir adımdan oluşan ilk basamakda VisuMax cihazı yaklaşık 30sn süren bir işlem ile lentikül (Kornea dokusunda düzeltme için oluşturulan ince bir tabaka) ve kornea yüzeyinde bunu almak için 3 mm’lik küçük bir kesi yaratır.

relex-smile2

İKİNCİ AŞAMA

Daha önce yapılan küçük kesiden lentikül alınır / çıkarılır. Kornea yapısı hiç bozulmaz / manipüle edilmez ve sabit kalır.

relex-smile2

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Lentikül alınması ışığın göz içine girme biçimini değiştirecek ve böylece görüntü tekrar keskinleşecektir. Küçük bir kesi kendiliğinden iyileşir.

Herkese uygun ideal bir yöntem?

RELEX® SMILE İÇİN KRİTERLER

ReLEx® SMILE, -1.00D ila -10.00D arasında değişen yüksek miyop gözlük kusurları ve -5.00D’ye kadar silindirik kusurlu / astigmatlı hastalar için idealdir.

Relex Smile gözlüksüz yaşam

RELEX® SMILE İÇİN İDEAL ADAYLAR

18 yaş ve üstü Gebeliği olmayan ve Emzirmeyen Herhangi bir göz hastalığı öyküsü olmayan.

RELEX® SMILE İÇİN GÖZ KOŞULLARI

Son 12 ay içinde gözlük reçetelerinde önemli bir değişiklik olmaması. Kornea hastalığı, önemli bir retinal dejenerasyon bulunmaması, ciddi göz kuruluğu vb. bulunmaması.

Avantajlar ve Mükemmelliyet ReLEx® SMILE
MİNİMAL İNVAZİVDİR

Geleneksel LASIK ile karşılaştırıldığında, flep oluşturmak için yapılan kornea kesisi % 80 daha küktür. LASIK de kesi 20mm ye ulaşabilirken SMILE® da kesi 4 mm den daha azdır.

LASIK DE OLDUĞU GİBİ FLAP GEREKMEZ

Flep le ilgili, flep kaybı veya flap kayması gibi bir komplikasyon görülmez, çünkü yöntemde flep oluşturulmaz.

KORNEANIN ÜST BÖLÜMÜNÜN YAPISI KORUNUR

Bu prosedür, flepsiz olarak bilinir, korneanın üst kısmına hiç dokunulmaz. Böylece korneanın yapısı istikrarlı kalır

KURU GÖZ YAKINMASI DAHA DÜŞÜKTÜR

Müdahaleden sonra kuru göz ryakınmaları daha azdır, çünkü gözyaşı salınımı sürecinde rol oynayan kornea duyu sinirleri bu yöntemde büyük ölçüde korunur.