Kornea Allojenik İntrastromal Halka Segmenti (CAIRS) ameliyatı, Mayıs 2023'de Manisa BatıGöz Merkezinde Dr ILKER BICER tarafından gerçekleştirildi ve keratokonus adı verilen nispeten yaygın durumun birçok hastası için daha iyi görmenin yolunu açtı.

Yeni Keratokonus Tedavisi: CAIRS – Kornea Allojenik İntrastomal Halka Segmentleri

Keratokonus Görme Kaybına Neden Olur

Keratokonus, gözün önündeki şeffaf dairesel pencere olan korneanın bir hastalığıdır. Kornea normalde futbol topu gibi düzenli bir küresel şekle sahiptir. Keratokonus’ta kornea dejenere olur ve daha çok koni şeklinde şekillenir. Bu da bulanık ve bozuk görmeye neden olur. Keratokonusun erken evrelerinde göz hekimi  gözlük veya kontakt lens ile görmeyi artırabilir.  Kornea çapraz bağlama, hastalığın kötüleşmesini önlemek için kullanılır, ancak görmeyi iyileştirmede çok sınırlı bir etkiye sahiptir. Keratokonus hakkında daha fazlasını okuyun.

keratokonus ve normal bir gözün korneası

Görme Nasıl Artırılabilir?

Kontakt lensler artık faydalı olmadığında veya tolere edilemediğinde, kornea şeklini ve görmeyi  iyileştirebilecek yöntemler  vardır. Hafif hastalık için korneayı lazerle şekillendirmek faydalı olabilir (1). Bununla birlikte, bu teknik kornea dokusunun eksiltilmesi demektir ve ileri Keratokonusda güvenli alanın dışına çıkabilir. İlk olarak 1990’ların sonlarında tanıtılan bir başka teknik, “halka segmentleri” adı verilen destek halkalarını kornea içerisinde lazerle oluşturulan bir kanala yerleştirmektir. Bu halka segmentleri korneanın orta kısmını düzleştirip kubbe yapısını  düzenli hale getirmekte bu da görmeyi iyileştirmektedir. Bu prosedüre İntrakorneal Halka Segmentleri veya ICRS denir.

Keraring implantları örneği.

Kornea Halka Segmentleri Ne Kadar Etkilidir?

İntrakorneal halka segmentlerinin, özellikle orta derecede keratokonusta olmak üzere çok sayıda çalışmada oldukça etkili olduğu ve tam kornea nakli ameliyatına ihtiyaç duyan hasta sayısını azalttığı gösterilmiştir (2). Bir implantın yararı çıkarılabilir olmasıdır. Bununla birlikte, pratik uygulama sonuçları değişken olabilir ve birçok hasta daha iyi sonuç için lazer yüzey düzeltmesine ihtiyaç duyar. Çoğu hasta ameliyattan sonra iyi görebilmek için yine de gözlüklere ihtiyaç duyacaktır.

CAIRS nedir?

Kornea Allojenik İntrastromal Halka Segmentleri veya “CAIRS”, korneael ring segmenti cerrahisindeki son gelişmedir ve ilk olarak 2017’de tanımlanmıştır (3). İşlem, bir kornea donör greftinden bir dokusu halkasının elde edilmesi ile başlar. Ardından hastanın korneasında lazerle kanallar oluşturulur ve stromal halka segmentleri daha sonra bu kanallara geçirilir.

CAIRS'ın faydaları

İnsan donör kornea dokusunun plastik implantlara göre çok sayıda faydası vardır.

1.Biyouyumluluk

Kornea dokusunu kullanmanın temel yararı, bunun "aynı özelliklerde" bir implant olmasıdır. Korneadaki akrilik plastik malzeme vücut tarafından yabancı madde olarak algılanır ve yara izine yol açabilecek reaksiyonlara yol açar.

2.Stabilite

Akrilik implantlar, özellikle hastalar gözlerini ovmaya devam ederse, zamanla yer değiştirebilir. Halka çok sığ yerleştirilirse, üstte bulunan kornea aşınıp eriyebilir ve implant yüzeyden çıkabilir. Bu, enfeksiyonla komplike olabilir. Kornea dokusu daha iyi entegre olduğu ve stabil kaldığı için CAIRS bu riske sahip görünmüyor.

3.Daha Etkili

Akrilik halka segmentleri ekstrüzyon riski nedeniyle %80-85 derinlikte implante edilir. Bu derin yerleşimin dezavantajı, ön yüzeyde ortaya çıkan şekil üzerinde daha az etkiye sahip olmalarıdır. CAIRS, yüzey üzerinde daha büyük bir etki verebilen %50'lik daha sığ bir derinliğe implante edilebilir.

4.Geniş endikasyon

Daha az ekstrüzyon endişesi nedeniyle, korneaları daha ince ve hastalığı daha ileri olan hastalar, ICRS için aday olamazken CAIRS tedavisinden fayda görebilirler. Önceden bu hastalar için tek seçenek daha invaziv bir yöntem olan tam kat kornea nakli olurdu.

CAIRS kimler için uygundur?

Gözlükte görme güçlüğü olan ve kontakt lenslere toleranssız olan keratokonus veya diğer kornea rahatsızlıkları olan hastalar. Kornea şeffaflığını bozan lekesi olan çok ileri hastalıkta, görmeyi iyileştirmek için geleneksel kornea nakli tek seçenektir.

CAIRS riskleri nelerdir?

CAIRS, korneal halka segmenti cerrahisinin bir evrimidir ve büyük olasılıkla aynı risklerin çoğu CAIRS içinde söz konusu olabilir  – düşük bir bir enfeksiyon riski, skar, nefelyon, görmenin azalma riski. Büyük merkezlerin deneyimlerinden, bu risklerin CAIRS’de ICRS’ye göre çok daha düşük olduğu görülüyor. CAIRS ile ilgili ana sorun, daha yeni bir prosedür olduğu için şu anda büyük ölçekli uzun vadeli yayınlanmış sonuçların eksik olmasıdır. Bununla birlikte, yayınlanan 12 aylık sonuçların mükemmel olduğu görülmekte (3). Prosedür, dünya çapında uzun zamandır uygulanan  geleneksel korneal halka segmenti cerrahisi ile bir çok benzerlikler göstermektedir. 

Daha fazla bilgi

Keratokonus hakkında daha fazlasını okuyun

CAIRS 2020 ile ilgili Healio Makalesi

CAIRS geliştirme 2017’nin özet videosu

1. Kanellopoulos AJ. Ten-Year Outcomes of Progressive Keratoconus Management With the Athens Protocol (Topography-Guided Partial-Refraction PRK Combined With CXL). J Refract Surg. 2019 Aug 1;35(8):478-483. doi: 10.3928/1081597X-20190627-01. PMID: 31393985.

2. Vega-Estrada, A., Alio, J.L. The use of intracorneal ring segments in keratoconus. Eye and Vis, 38 (2016). https://doi.org/10.1186/s40662-016-0040-z

3. Jacob S et al. Corneal Allogenic Intrastromal Ring Segments (CAIRS) Combined With Corneal Cross-linking for Keratoconus. J Refract Surg. 2018 May 1;34(5):296-303. doi: 10.3928/1081597X-20180223-01. PMID: 29738584. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29738584/

Sık Sorulanlar

İşlem topikal anestezi ve  sedasyon altında gerçekleştirilir, bu da gözünüzün göz damlası ile uyuşturulacağı ve prosedürün çoğunda uyuyacağınız anlamına gelir. İşlemin kendisi ağrısızdır ve yarım saatten az sürer. Çoğu hasta prosedürü geçirdiğini hiç hatırlamaz. Göz yüzeyi iyileşirken bir iki gün boyunca biraz batma olacaktır. Ameliyattan sonra bir ay boyunca göz damlasına ihtiyacınız olacak. Geleneksel bir kornea naklindeki gibi uzun süreli steroid damlalarına gerek yoktur.