Keratokonus nedenleri, belirtileri ve tedavi seçenekleri

Keratokonus, kubbe şeklinde olan normal kornea yapısının  incelip, öne doğru konik tarzda sivrileşme gösterdiği ilerleyici bir göz hastalığıdır . Korneada oluşan konik form, retinada odaklanması gereken ışığın korneaya ilk girişinde dağılmasına ve çarpık görmeye neden olur.

Keratokonus bir veya her iki gözde, çoğunlukla gençlerde veya 20’li yaşların başında gelişir.

Keratokonus belirtileri 

Korneanın şekli düzensizleştikçe, düzensiz astigmat ve sürekli ilerleyen miyopiye sebep olur. Bu durum çarpık ve bulanık görmeye, gözde kamaşma ve ışığa duyarlılığına nede olur.

Keratokonuslu hastaların gözlük dereceleri genellikle her göz muayenelerinde değişir.

Keratokonus nedenleri

Araştırmalar, keratokonusa yol açan kornea dokusu zayıflamasının, kornea içindeki enzim dengesizliği nedeniyle olabileceğini düşündürmektedir. Bu dengesizlik korneayı serbest radikal denilen bileşiklerin oksidatif hasarına daha duyarlı hale getirerek zayıflamasına ve öne doğru konikleşmesine neden olur.

Oksidatif hasar ve korneanın zayıflaması için risk faktörleri arasında genetik bir yatkınlık bulunurki bu keratokonusun neden sıklıkla aynı ailenin birden fazla üyesini etkilediğini açıklar.

Keratokonus ayrıca ultraviyole güneş ışınlarına aşırı derecede maruz kalma , gözleri aşırı derecede kaşıma , göze uyumsuz kontakt lens takılma öyküsü ve kronik göz iritasyonu ile de ilişkilidir .

Keratokonus tedavi seçenekleri

En hafif Keratokonus, gözlük veyayumuşak kontakt lensler
yardımcı olabilir. Fakat hastalık ilerledikçe ve kornea incelik kazandıkça ve giderek daha düzensiz hale geldikçe, gözlük ve düzenli yumuşak kontakt lens tasarımları artık yeterli görüş düzeltmesi sağlamaz.

İlerici keratokonus için tedaviler şunları içerir:

1. Crosslinking – Kornea kollajen çapraz bağlama

Kornea kollajen çapraz bağlama veya CXL olarak da adlandırılan bu prosedür, keratokonusta göz yüzeyinin bombeleşmesini durdurmak için kornea dokusunu güçlendirir.

Korneal Kollajen Cross-linking
Kornea çapraz bağlanmasında amaç, kolajen liflerini birbirine bağlayan yan bağlantıların sayısını artırarak korneanın güçlendirilmesidir.

Kornea çapraz bağlanmasının iki versiyonu vardır : uygulama esnasında epitelin kaldırıldığı epitel off ve epitel kaldırılmadan uygulanan epitel on.

Epitel off çapraz bağlama için, korneanın dış tabakası ( epitel), bir B vitamini türü olan riboflavin’in korneaya girmesine izin vermek için kaldırılır, riboflavin daha sonra UV ışığı ile aktive edilir.

Epitel on yöntemde (transepitelyal çapraz bağlanma olarak da bilinir), kornea epiteli tedavi sırasında bozulmadan bırakılır. Avantajları, daha az enfeksiyon riski, daha az rahatsızlık hissi ve hızlı görsel iyileşmedir.

Korneal çapraz bağlama, keratokonus hastaları arasında kornea nakli ihtiyacını önemli ölçüde azaltabilir. 

Kornea çapraz bağlama ve Intacs implantlarının kombine uygulanması keratokonus tedavisi için ümit verici sonuçlar vermektedir. Ayrıca, ilerleyen ılımlı ila orta dereceli keratokonus olguları, torik fakik IOL implantasyonu ve kornea çapraz bağlanması ile güvenli ve başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir .

2. Kontakt Lensler

Keratokonusda kullanılan Skleral lens ve Gaz geçirgen lens alternatifleri

Hibrid kontakt lensler

SynergEyes tarafından üretilen ClearKone hibrid kontakt lensleri, oksijen geçirgenliği yüksek sert bir merkezi ve çevresinde yumuşak lensin birleşimidir. Bu lensler özellikle keratokonus için tasarlanmıştır. Lensin merkezindeki sert gaz geçirgen bölgesi, koni şeklindeki kornea üzerinde daha fazla konfor sağlamak için eğimli tasarlanmıştır.

Hibrid kontakt lensler, gaz geçirgen bir kontakt lensin optik kalitesini ve yumuşak lenslerin kullanım rahatlığını birleştirir. ClearKone, keratokonuslu gözün düzensiz şekline uygun bir uyum sağlamak için çok çeşitli parametrelerde üretilir.

Skleral ve yarı skleral lensler

Bunlar, geniş çaplı gaz geçirgen kontakt lenslerdir – Lensin çevresi ve kenarı gözün “beyazına” ( skleraya ) temas edecek kadar büyüktür .

Skleral lensler sklera’nın daha büyük bir kısmını kaplarken, yarı skleral lensler daha küçük bir alanı kaplar.

Skleral ve yarı skleral lenslerin merkezi düzensiz şekilli kornea üzerinde kubbe oluşturduğundan, bu lensler gözün koni şeklindeki yüzeyine basınç uygulamadan daha rahat oturur.

Korneanın sadece bir kısmını kaplayan geleneksel gaz geçirgen lensler her göz açıp kapama ile hareket ederken daha büyük skleral lensler daha stabildirler.

3. Kornea içi Halka

Keratokonus tedavisi için Kornea içerisine yerleştirilen INTACS implant segmentleri

INTACS Korneal implant

Kornea içi Halka  (INTACSKeraringFerrara), daha net görebilmeyi sağlamak üzere gözün ön yüzeyini yeniden şekillendirmek üzere tasarlanmış halka şeklinde implantlardır.

Keratokonus hastaları gözlük veya kontakt lenslerle yeterli fonksiyonel görüş elde edemediğinde halka tedavisine ihtiyaç duyulabilirler.

Birçok çalışma, Kornea içi Halka tedavisinin keratokonuslu bir gözün görme keskinliğini standart bir eşel testinde ortalama iki sıra daha iyileştirebileceğini göstermektedir. Ayrıca İmplantlar çıkarılabilir ve değiştirilebilir olma avantajına sahiptir. Cerrahi uygulama yaklaşık sadece 10 dakika sürer.

Keratokonus ilerlemeye devam ederse halka tedavisi kornea naklini geciktirebilir ancak önleyemez.

CAIRS Allojenik intrastromal Kornea Segmenti

Kornea yüzeyini güçlendirmek ve yeniden şekillendirmek için halka implantı ameliyatlarında olduğu gibi, korneanın orta-periferik stromasına femtosaniye lazerle yarı dairesel kanllar açılır. Bu kanallar içerisine geçirilen madde sentetik değil, donör kornea dokusundan alınır.

CAIRS (Corneal Allogeneic Intra-stromal Ring Segments) ve bunu takiben çapraz bağlanma (CXL) keratokonus tedavisi için yeni bir teknikdir, yürütülen pilot araştırmaya göre, keratokonus tedavisi için basit, güvenli ve etkili bir seçenek olabilir.

implant Donör korneadan oluşması nedeniyle biyo-uyumludur, daha ince kornealarada implante edilebilir, sentetik halkalardan daha az komplikasyon riski vardır ve sentetik halkalardan daha yüzeysel olarak implante edilebilir, böylece daha büyük kornea-düzleştirici etki elde edilir. Bu nedenle hastalığın erken evrelerinden lameller keratoplasti uygulanan hastalara kadar geniş bir hastalık yelpazesinde uygulanabilir bir tedavidir. Diğer parametrelere bağlı olarak, CXL krosslinking ile birlikte uygulanabilir.

CAIRS, ameliyat sonrası kornea erimesi gibi komplikasyonlara yol açan Sentetik Korneal Halka tedavisine bir alternatiftir.

4. Kornea nakli

Keratokonuslu bazı insanlar sert bir kontakt lensi tolere edemezler veya kontakt lenslerin veya diğer tedavilerin artık kabul edilebilir görüş sağlamadığı noktaya ulaşırlar.

Bir durumda son çare kornea naklidir. Kornea nakli tam kat Penetran keratoplasti (PK) veya yalnızca korneanın ön kısmının nakledildiği DALK keratoplasti şeklinde uygulanabilir. Hastalar nakil sonrasında bile, net görüş için büyük olasılıkla gözlük veya kontk lenslere ihtiyaç duyarlar.


[thrive_2step id=’5144′]

[/thrive_2step]