Göz önünde uçuşan cisimler – Floaters – vitreolizis tedavisi

FLOATER : Göz önünde uçuşan cisimler nedir?

Göz önünde uçan cisimler

Göz önünde uçuşan cisimler, göz içini dolduran vitreus dediğimiz yapı içindeki küçük jel kümeleridir. Sıklıkla beyaz bir yüzeye yada gökyüzü gibi düz bir zemine bakarken görülür. Yaşamla birlikte uçuşan cisimler daha yaygınlaşır. En önemli risk faktörü yaşlanmadır. Yaşlandıkça vitreus tabakası yapı değiştirmeye başlar. Vitreus yapışık olduğu retinadan ayrılarak vitreus dekolmanına sebep olur. Bu tablo uçuşan cisimlerin en yaygın sebebidir. Bununla birlikte özellikle miyoplarda, katarakt ameliyatı olmuş kişilerde, göz içi iltihaplanması olanlarda bu şikayetlere daha erken yaşta ve daha sık rastlanır.

Arka vitreus dekolmanı

 

 

Tedavi Seçenekleri nelerdir?

Otoimmün hastalıklar, enfeksiyonlar, diyabet ve kanama gibi bazı patolojik koşullar uçuşan cisimler görülmesine neden olabilir. Bu uçuşan cisimlerin tedavisi, altta yatan hastalığın ya da bozukluğun timeline yöneliktir ve yazının kapsamı dışındadır. Geri kalan uçuşan cisimler genellikle iyi huyludur. Gözde uçuşan cisimler anatomik ve “sağlık” açısından değerlendirildiğinde iyi huylu görülmekle birlikte yüzen cisimlerden müzdarip kişilerin psiklolojileri açısından ele alındığında çok da masum sayılmazlar. Yüzen cisimler bazen görme kalitesi ve yaşam kalitesini etkilediğinde o kadarda iyi huylu sayılmazlar.

İyi huylu vitreus uçuşan cisimlerini dikkate aldığımızı düşünürsek, aslında üç seçeneğimiz vardır:

1.HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK,
2.LASER İLE BUHARLAŞTIRMA ve KÜÇÜLTME
3.VİTREKTOMİ İLE OPASİTELERİN CERRAHİ OLARAK ALINMASI
4.MEDİKAL VİTREOLYSİS; ENZİM ENJEKSİYON ile VİTREUSUN ERİTİLMESİ

1.Seçenek: HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK

Göz gastalıkları eğitim programlarında masum uçuşan cisimler konusuna çok az değinilmektdir. Bu programlarda gerçek patoloji ve hastalıklar üzerinde yoğunlaşılmıştır. Doktorlara araştırıcı ve kuşkucu olmak öğretilir, “. Bu belirtilere neden olabilecek en kötü ihtimal nedir? “Yani bir hastanın yeni başlamış hareket eden gölgeler yakınması olduğunda, doktor zihininde (ekarte etmesi gereken olası hastalıkların bir listesini oluşturur) ayırıcı tanıya gider. Yeni uçuşan cisimler bir retina yırtığı ya da dekolmanı, çeşitli inflamatuar durumlar, kanama, vb nedenlerle olabilir. Ayrıcı tanı (“geçersiz olanları eleme”) ile söz konusu hastalıklar ekarte edildikten sonra doktor kararını verir. Güven telkin eden pek çok genel ifade vardır: “Buna alışacaksın”, “Zamanla görme alanı dışına çıkacak” “kendiliğinden kaybolacak”, ve “kafana takma”.

 

“Uçuşan cisimler göz içerisinde mevcut olan maddelerden oluşur. Bağışıklık sisteminin bunları orda olmaması gereken yabancı bir madde olarak algılaması için bir neden yoktur. Uçuşan cisimleri temizleyecek doğal biyolojik bir mekanizma yoktur. Hiçbir şey yapmayarak, cisimlerin sadece daha az rahatsız edici bir konuma hareket etmesini umut edebiliriz. Hiçbir şey yapmamak bu uçuşan cisimleri tolere etmeye çalışmanız, kaderinizi kabul etmeniz demektir. ”
Yag Laser Viteoliz

 

2.Seçenek: LAZER VİTREOLYSİS

YAG Lazer tedavisi yaklaşık 20 yıl once İsviçre’de Dr Fankhauser ile başlamıştır. Geçen süreye ragmen uçuşan cisimlerin tedavisinde önemli bir deneyime sahip sadece az sayıda göz hekimi vardır. Teknik olarak uygun laser ekipmanı, özel laser lensi ve tecrübe gerektiren bir işlemdir. Tüm uçuşan cisimler tedavi edilebilir değildir. Tedavi olabilirliği öncelikle uçuşan cisimlerin yeri yanı sıra gözün diğer optik özelliklerine bağlıdır. Laser vitreolysis tedavisinin tecrübeli ellerde nadir görülen riskleri retina yırtığı ve retina dekolmanı gelişimidir.

 

3.Seçenek: VİTREKTOMİ CERRAHİSİ

FOV Vitrektomi

Cerrahi vitrektomi genel yada lokal anestezi altında ameliyathanede uygulanır. Gözün beyaz görünen sKlera dokusunda oluşturulan trocar girişleri (dikişsiz pencereler) ile bulanıklaşmış vitreus dokusu temizlenir. Vitrektom ile vitreus opasitelerinin hemen tamamını temizleme imkanı vardır. Vitrektomi cerrahisi retina uzmanları tarafından rutin olarak cerrahidir. Genellikle vitreusun bulanıklaşması ve opasite dışındaki nedenlerle uygulanır. Retina dekolmanı, makuler hol epiretinal membrane ameliyatlarında uygulanmaktadır. Tabiki vitrektomi ameliyatlarının riskleride vardır. Katarakt ameliyatı olmamış kişilerde katarakt gelişimi hızlanmaktadır.Çok nadir görülmekle birlikte en önemli riski retina dekolmanı ve enfeksiyon nedeniyle körlük gelişmidir. Retina hekimleri tarafından çok riskli olmayan bir opsiyon olarak sunulsada uçan cisimler nedeniyle rutin olarak cerrahi uygulanmamaktadır. “Floater-Only Vitrectomy (FOV) terimi vitrektominin yalnızca uçan cisimler için yapılmasını tanımlamak için kullanılır ve uygulanışı klasik vitrektomiden çok farklı değildir. Çok yoğun ve fazla sayıda uçan cisimleri olan bazı kişiler FOV cerrahisi için iyi bir adaydırlar ve bu olgularda cerrahinin yararı risklerine ağır basar.

 

4.Seçenek: ENZİMATİK VİTREOLYSİS

Ocriplasmin göz içi enjeksioynu

Bu ilaç Vitreomaküler Yapışıklık (VMA) adı verilen bir durumu tedavi etmek için vitreus içine doğrudan enjekte edilir. Yaşlanma ile birlikte vitreus genellikle kısmen ayrılır bazen makula denilen retinanın orta kısmında hala yapışık kalır. Bu ayrışma sorunu retinanın makulayı çekmesine bağlı ödem gelişimine nedeni olabilir, Bazen makulada delik gelişebilir. Ödem görme kusuruna veya görüntünün deforme olmasına, makula deliği ise merkezi görme alanında kör nokta gelişimine neden olabilir. OCRIPLASMIN in enzimatik proteaz aktivitesi fibronektin ve laminin üzerine etkilidir. Enzimin bileşenleri vitreoretinal arayüzde etkili olarak posterior vitreus dekolmanı oluşturur. Bazı makula deliklerinin kapanmasi ve makula ödeminin gerilemesinde istatistiksel olarak anlamlı düzelme sağlar. Enjeksiyonun bildirilen yan etkilerinden biri plasebo enjeksiyon alan kişiler % 8.6 ile karşılaştırıldığında hastaların% 17.6 sinde vitreusda uçuşan cisimler gelişimidir. Klinik gözlemlerimizde büyük ve rahatsız edici uçuşan cisimler genellikle arka vitreus dekolmanından kaynaklanır. genç hastalarda olası Ocriplasmin kullanımının yan etkileri ve komplikasyonları olarak uçuşan cisimlerde artış, ağrı (% 13.3), fotopsi (% 12) görme bulanıklığı (% 8.8), Retina veya makula ödemi (% 9.5) görme keskinliğinde azalma (% 6.5).