Göz Tansiyonu Lazer Tedavisi – SLT

SLT nedir?

Selektif Laser Trabekuloplasti
Glokom için SLT laser cihazının hastanemize kurulumu

SLT (Selective Laser Trabeculoplasty) tevdisi GLOKOM (Göz Tansiyonu) rahatsızlığı için güvenli ve etkili bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Bu tedavi, göz tansiyonu tedavisinde devrim olarak kabul edilmekte , hastaya kolay ve rahat bir şekilde uygulanmaktadır. SLT glokom hastasının ilaç kullanma ihtiyacını ortadan kaldırmakta ve hatta ameliyata bile gerek kalmamaktadır. Hasta, glokom ilaçlarına bağlı yan etkilerden ve yüksek ilaç maliyetlerinden kurtulmakta ayrıca belirli saatlerde damla damlatma stresini yaşamamaktadır.

Yapılan araştırmalara göre, ilaçla yapılan glokom tedavisinin %30’unun etkisiz olduğu tespit edilmiştir.

 

SLT ne işe yarıyor?

SLT büzüşmüş olan bu kanalların içini açmaya yarıyor. Düşük dozda lazer enerjisi tıkalı kanalların içine gönderilerek melanin veya pigmen gibi hedef hücreleri etkileyerek, bu hücrelerin tekrar canlılık kazanmasını sağlıyor böylece tıkalı kanal yapısı normal halini alıyor. Hasarlı dokuya bu işlem yapılırken normal göz dokusu lazer enerjisinden zarar görmüyor.

SLT nasıl bir ortamda yapılıyor, ameliyat gibi bir şey mi?

Hayır. Lazer muayene olduğunuz odada yapılır. Herhangi bir ameliyat koşulu gerekmiyor. Hastanede yatmanız, günlük aktivitelerini kısıtlamanız gerekmez. Özel bir mikroskobun önüne oturursunuz, gözünüze anstezik bir damla damlatılır ve birkaç dakika süreyle gözünüze lazer ışınları gönderilir. Bu işlem esnasında ağrı duymazsınız.

SLT bir kez mi yapılıyor?

Hayır. Tekrarlanabilir. Birinci seanstan sonra yeterli cevap alınamadıysa veya bir süre yeterli basınç düşüşü sağlanmasına rağmen göz tansiyonunun yeniden yükselmesi durumunda ikinci ve ardıl seanslar yapılabilir.

SLT’nin gözüme bir zararı olabilir mi?

Hayır. Yapılan araştırmalarda göze bir zararı olduğu saptanmamıştır, güvenlidir.

Slt Tedavisinin Başarısı Nasıldır?

SLT hastayı zora sokmayan,dokuda ısı etkisi yaratmayan,kısa sürede yapılan ve gerektiğinde neredeyse sınırsız sayıda tekrarlanabilen bir laser tedavi yöntemidir.SLT ilaç ve/veya ameliyatla tedaviye tek başına alternatif bir tedavi yöntemi değildir.Hekim glokomun tipine ve şiddetine göre tedavi yöntemlerinden yalnız birini veya birkaçını birlikte uygulayabilir.Göz tansiyonuna bağlı olarak oluşan görme kaybı tekrar kazanılmamaktadır.

Slt Tedavisi Olmak İçin “10 Neden”

1.) Glokom müdahale edilmesi gereken bir problemdir. En önemli sorun, hasta glokomunun yönetilememesidir.

2.) Yılda 103 glokom hastası müdahale edilmediği için görmesini kaybetmektedir.

3.) Son araştırmalar göstermektedir ki glokom hastalarının %25-40’ı ilaçla tedaviye yanıt vermemektedir.

4.) Glokom hastalarının %42’si tıbbi tedaviyi yanlış kullanmaktadırlar.

5.) SLT(Selektif Laser Trabeküloplasti)’nin glokom hastalarında göz içi basıncını düşürdüğü gözlenmiştir.

6.) Klinisyenlerin %70’inin SLT’yi cerrahi müdahaleye veya ilaçla tedaviye tercih ettikleri açıklanmıştır.

7.) Yapılan bir araştırma neticesinde ; SLT’ nin birincil tedavi olarak kullanılmasında %90 başarı sağlanmıştır.

8.) SLT, ALT(Argon Laser Trabeküloplasti)’ ye nazaran daha düşük komplikasyon etkisine sahiptir. Son araştırmalarda ALT’ nin komplikasyon etkisinin %34 SLT’ nin komplikasyon etkisinin ise %4.5, olduğu ortaya çıkarılmıştır.

9.) ALT’ ye cevap vermeyen hastaların %70’ i SLT’ye cevap vermiş ve göz içi basıncı bu hastalarda ortalama 6.8 mm Hg düşmüştür.

10.) Uluslararası tecrübelerde SLT tedavisi %80 başarı elde etmiş ve en azından 12 ay süreyle göz içi basıncını %25 düşürmüştür.