Presbiyopinin cerrahi tedavisi

Doğal yaşlanma sürecinin bir sonucu olarak lens esnekliğinin azalıp yakın görmenin bozulmasına Presbiyopi demekteyiz. Bu durum genellikle 40 yaş civarında gelişmektedir. Görme kusurunu düzeltici lens değişimi: RLE (Refraktif Lens Değişimi) presbiyopi gelişmiş hastalarda yakın görmeyi geri kazandırılabilir. Bu teknik aynı zamanda gözlük camı kullanmadan geniş mesafe aralıklarında net görmek isteyen hastalar için lazer ile korneaya yönelik görme tedavisine alternatif olarak kullanılabilir.

Refraktif lens değişimi & KataraktRLE son yıllarda presbiyopi kırma kusuru ve diğer refraktf bozuklukları olan hastalar arasında daha popüler hale gelmiştir. Artan bu ilginin nedeni elde edilen faydalardan kaynaklanıyor gibi görünmektedir. RLE genellikle gözlük veya kontakt lens kullanımına gerek kalmadan önemli ölçüde “tam odaklanmayı sağlayarak” yakın, orta ve uzak mesafede görmeyi artırabilir. Deneyimli bir göz hekmi fizik muayene yaparak hastanın RLE cerrahisi için uygun bir aday olup olmadığını belirleyeblir. İşlem sırasında, göz cerrahı mevcut lensi yapay göz içi lensi -GİL- ile değiştirir. RLE cerrahisi için ideal hastalar tipik olarak şu özellikleri taşır:

40 yaşın üzerinde

Presbiyopi sorunu yaşıyan

Katarakt gelişim belirtileri olmayan veya başlangıç kataraktı olan

Yakın-ve / veya uzak mesafede görmesinin artmasını isteyen kişiler.

RLE için uygun nitelikde olmayan hastalar başka görme düzeltici tedaviler için aday olabilirler.

Katarakt tanısı almış hastalarda RLE ancak göz dibi muayenesinde başka bir sorun tesbit edilmemiş ve hasta geçirilmiş bir retina problemi tarif etmiyor ise uygulanabilir.

Görme kusurunu düzeltici lens değişimi

Dr ilker BiçerLens değişim cerrahisi genellikle 10 dakika sürmekte ve ayaktan günübirlik tedavi şeklinde uygulanmaktadır. Her iki gözün aynı gün içerisinde opere edilmesi tavsiye edilmektedir. RLE işlemi esnasında anestetik göz damlaları kullanılmaktadır, bu nedenle tipik olarak hasta konfor problemi yaşamaz, çoğu hasta işlemden kısa süre sonra hemen görme artışı bildirir.

RLE refraktif lens değişimi sonrası erken iyleşme – normal günlük aktivitelere dönüş – genellikle bir hafta sürer. Final görme seviyesi kazanımı birkaç hafta sürer ve bu iyleşme sürecinde bulanık görme, halo görme ve kamaşma gibi görme rahatsızlıkları veya batma şeklinde yakınmalar yaşanabilir.

Hekimin tavsiyesine bağlı olarak hastanın cerrahiden sonraki hafta içerisinde işine dönmesi ve araç kullanmaya devam edebilmesi beklenir. Normalde aynı diş dolgusunun hissedilmediği gibi göz içerisinde lens (GIL) olduğu hissedilmez. Lens göz içerisinde olduğundan göz yüzeyinde duran kontakt lens gibi değildir ve çıplak gözle varlığı görülemez. Suni göz içi lensi doğal lensin kalıcı bir ikamesidir ve yaşamın geri kalanı boyunca yerinde kalacak şekilde dizayn edilmiştir. Göz çi lensler yaşa bağlı değişikliklerden etkilenmediğinden zamanla gerileme riski (görmeyi düzeltici etkilerinin kaybolma ihtimali) yoktur.

Fakik lens Uygulaması