Ekranlı araçlarla çalışma – Göz muayenesi

Ekranlı araçlarla çalışma muayenesi için Görme testi yeterli değildir

Ekranlı araçlarla çalışma
Ekranlı araçlarla çalışma

Ekranlı araçlar günümüzde büro çalışanlarının olmazsa olmazı olmuştur. İş güvenliği açısından ekranlı araçlarda çalışanların işyeri hekimi veya göz hekimi tarafından görme performansı açısından muayenesi istenmektedir.

Bütün işverenler ekranlı araç kullanan çalışanları için göz ve görme muayenesi sunmakla mükellef tutulmuşlardır. İşveren çalışanları için işyerinde uygun görme yardımlarını hazır bulundurmalıdır. İşveren görme muayensini olduğu gibi  görme yardımı ücretinide karşılamalıdır.
Ekranlı araçlarla çalışma şartlarına uygunluk öncelikle işyeri hekimi tarafından denetlenmeli sorun tesbit edilen çalışanlar Göz hastalıkları uzmanına refere edilmelidir. İhtiyaç olduğunda çalışana göz hekimi muayenesi sağlanmalıdır. Gözün genel muayenesi ve görme testi işyeri hekimi tarafından yapılabilir. İşyerinde göz sağlığı açısından,  işyeri şartlarının uygun hale getirilmesi ve çalışana uygun davranışlar kazandırılması o işyerini tanıyan işyeri hekimi tarafından kontol edilmelidir.

Ancak ekranlı araçlarla çalışma şartlarının sağlanması için yalnızca görme testi yeterli değildir. Görme yeteneği  yalnız görme testinden ibaret olmayıp görme fonksiyonunun tamamını kapsar. Göz sadece uzak ve yakın görmenin diyoptrilerle kontrol edildiği bir organ olmayıp hekim muayenesi gerektirir.Görme testi ekranlı araçlarla çalışanların göz muayenesine hazırlık anlamında bir ön adım olarak kabul edilebilir. Görme yeteneğinin görme testini aşan muayenesi göz hekiminin üstlenmesi gereken bir görevdir.

 

Uzun süre Ekranlı araçlarla çalışanlarda görme sorunları

Bilgisayar sırt ağrısı
Günde 3 Saat den uzen süre bilgisayar karşısında çalışanların %80’i sırt ve baş ağrısından yakınırlar. Sorun bildirenlerin yaklaşık yarısı başağrısı ve kuru gözden, çoğu ışık hassasiyetinden, bulanık görme veya düzensiz yorgunluk belirtilerinden yakınırlar. Bu bulgular uzun zamanda konzantrasyon kaybına yol açarak hata yapma oranında artışa neden olur.