Makula deliği tedavisi

Makula deliği, detaylı ve renkli görmeyi sağlayan görme merkezinin tam ortasında delik oluşmasıdır.

Maküler Deliği nedir

Idiyopatik makular hol -makula deliği- görme merkezinde gerilme neticesinde oluşan yırtılma ve buna bağlı olarak görmede azalma ve bozulmayla seyreden bir hastalıktır. Hastalar genellikle merkezi görmede ilerleyen bozulma, okumada ve bir kişinin yüzünü seçmede zorlukdan şikayetçidirler. Bulgular genellikle 2-3 ay veya daha uzun sure içerisinde ilerleme gösterir. Körlüğe neden olmaz. Merkez çevresindeki periferik görme korunmuştur. Makula deliği vitrektomi cerrahisini takiben göz içerisine gaz verilerek tedavi edilir.
Görme merkezinde siyah bir leke gelişimi ve eğri görme hastalığın belirtileridir.

Maküler Deliğin neden oluşur

Makula deliği retina yüzeyini geren bir epiretinal membrane nedeniyle gelişebilir. Popüler bir örnek vermek gerekirse; bir balon parçasına doğru kalemi bastırırsanız balon parçası delinmez. Ancak balon parçasını her yöne doğru gerdirirseniz balon da yuvarlak bir delik oluşur. Bu durum macula deliğinin nasıl oluştuğunu açıklar. Makulayı dışa doğru gerdiren güçler varlığında makula dokusunda delik oluşur….

Maküler Deliğin nasıl tedavi edilir

Cerrahide amaç makula -sarı nokta- deliğini kapatmaktır. Ameliyat Vitrektomi, Epiretinal zarın ve/veya iç limitan zarın alınması ve gaz enjeksiyonunu aşamalarından oluşur. Ameliyat sonrasında bir haftaya kadar sürebilen yüz üstü yatış pozisyonu gereklidir. Bir çok cerrah daha uzun sure etkili gaz kullanmayı tercih edip 3 haftaya kadar yüz üstü yatış pozisyonu önermektedir.

Makula deliğinin cerrahi müdahale ile tedavi edilmesi zorunludur.”

—İlker Biçer

Maküler Delik Cerrahisinin başarısı nedir

Cerrahi tedavi ile farklı başarı oranları bildirilmektedir. Ancak vakaların çoğunda delik bir ameliyat ile kapanmaktadır. İlk ameliyat başarılı olmaz ise bazen ikinci bir ameliyat gerekebilmektedir. Cerrahi tedavide amaç sarı nokta deliği ni kapatmak ve görmeyi artırmaktır. Başarılı bir vitreoretinal cerrahiye ragmen eski görme kalitesini tamamen elde etmek olası değildir.